Categories
ประกันภัยรถยนต์

เข็มขัดนิรภัย มีประโยชน์อย่างไร |ฉบับแสนง่าย 5 นาทีก็เข้าใจ

สวัสดีครับ เจอกันอีกแล้วนะครับ มีเพื่อนๆหลายคนถามผมมาว่า เข็มขัดนิรภัย มีประโยชน์อย่างไร เข็มขัยนิรภัย เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับ ผู้โดยสารและผู้ขับขี่รถยนต์ หากเกิดอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยจะช่วยผู้ขับขี่ ให้ติดกับเบาะนั้น ไม่กระเด็นออกจากรถหรือไปกระแทกกับส่วนของรถยนต์

สวัสดีครับ เจอกันอีกแล้วนะครับ มีเพื่อนๆหลายคนถามผมมาว่า เข็มขัดนิรภัย มีประโยชน์อย่างไร เข็มขัยนิรภัย เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับ ผู้โดยสารและผู้ขับขี่รถยนต์ หากเกิดอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยจะช่วยผู้ขับขี่ ให้ติดกับเบาะนั้น ไม่กระเด็นออกจากรถหรือไปกระแทกกับส่วนของรถยนต์

ปัจจุบันเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์มี 3 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 เป็นเข็มขัดนิรภัยแบบยึด 4 จุด มีลักษณะเป็นสายเข็มขัดที่ยึดติกับบริเวณของพื้นรถ 2 จุด เพื่อคาดบริเวณตักและอีก 2 จุด ยึดจากโรลบาร์ผ่านเบาะนั่งคนขับ มาบรรจบกับ 2 จุดแรก เข็มขัดนิรภัยแบบนี้นิยมใช้ในรถแข่ง เพราะให้ความปลอดภัยแก่นักแข่งรถสูงสุด
ประเภทที่ 2 เป็นเข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด มีลักษณะเป็นสายเข็มขัดที่ยึดจากเสากลางหนึ่งจุด และยึดจากพื้นรถอีก 2 จุด เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัยสายเส้นหนึ่ง จะคาดผ่านบริเวณไหล่ของคนนั่ง ส่วนอีกเส้นหนึ่งจะคาดผ่านบริเวณตัก ซึ่งเข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุดนี้นิยมใช้ในรถยนต์ทั่วไป โดยติดตั้งที่เบาะนั่งสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า

ประเภทที่ 3 เป็นเข็มขัดนิรภัยแบบยึด 2 จุด มีลักษณะเป็นสายเข็มขัดที่ยึดจากพื้นรถด้านหนึ่ง ไปอีกด้านหนึ่ง โดยคาดผ่านบริเวณตัก เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 2 จุด มักจะใช้กับ ที่นั่งผู้โดยสาร ตอนหลัง แต่รถยนต์รุ่นใหม่บางรุ่นได้มีการเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารที่นั่งตอนหลัง จาก 2 จุด เป็น 3 จุด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้โดยสารที่นั่งตอนหลังมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ฉะนั้นเมื่อก้าวขึ้นรถไม่ว่า จะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุก ครั้ง โดยฝึกให้เกิดความเคยชิน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของตัวคุณเอง

แนะนำโดย แหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *