Categories
บทความรถยนต์

ไฟแนนซ์กับกลวิธีเลือกอย่างชาญฉลาดให้ได้กำไรสูงสุด

เทคนิค ไม่ลับ สำหรับ คนที่กำลังต้องการที่จะ กู้เงิน สินเชื่อรีไฟแนนซ์ หากบทความนี้มีประโยชน์ สามารถแชร์ต่อๆไปได้นะ ขอบคุณครับ

ไฟแนนซ์

การจัดไฟแนนซ์หรือที่เข้าใจกันง่ายๆ ก็คือ การกู้เงินนั่นเอง สำหรับการจัดไฟแนนซ์ที่ได้รับความนิยมมากชนิดหนึ่งก็คือ การจัดไฟแนนซ์รถยนต์ที่แบ่งประเภทได้ 2 ประเภทคือ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สำหรับบุคคลธรรมดา และสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ซึ่งแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สำหรับบุคคลธรรมดา ถ้าเราต้องการซื้อรถยนต์ซักคันแต่มีเงินไม่ถึงมูลค่ารถคันนั้น ก็สามารถไปดำเนินการยื่นเรื่องกู้ซื้อกับทางบริษัทสินเชื่อที่ให้บริการหลักทรัพย์ โดยบริษัทดังกล่าวอาจจะเป็นธนาคาร หรือไม่ใช่ธนาคารก็ได้ ลักษณะของการเช่าซื้อแบบนี้คือ กรรมสิทธิ์ของรถยนต์คันดังกล่าวจะเป็นของบริษัทสินเชื่อและจะตกเป็นของผู้กู้ต่อเมื่อผ่อนชำระหมดแล้ว โดยบริษัทสินเชื่อจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (คิดดอกเบี้ยครั้งเดียวรวมกับเงินต้นและนำมาหารจำนวนงวด) ดังนั้นไม่ว่าผู้กู้จะจ่ายมากกว่าที่ถูกเรียกเก็บก็ไม่มีผลต่อการลดดอกเบี้ย

2.สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ซึ่งผู้ที่กู้ในลักษณะนี้คือการนำรถมาเป็นหลักทรัพย์กับทางบริษัทสินเชื่อ โดยบริษัทสินเชื่อจะกำหนดวงเงินกู้ตามมูลค่าของรถที่นำมาเป็นหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์พิจารณาของบริษัทสินเชื่อ) การจ่ายค่างวดในการกู้แบบรีไฟแนนซ์จะเป็นลักษณะลดต้นลดดอก คือ ถ้าผู้กู้มีความประสงค์จะจ่ายค่างวดมากกว่าที่ระบุไว้ จำนวนดอกเบี้ยและจำนวนงวดที่ต้องผ่อนชำระก็จะลดลงตามไปด้วยเช่นกัน

หลักเกณฑ์ในการเลือกไฟแนนซ์ ของแต่ละประเภทการกู้ก็จะแตกต่างกันออกไป โดยในกรณีสินเชื่อเช่าซื้อ ถ้าผู้กู้เลือกที่จะดาวน์ด้วยเงินต้นจำนวนมากก็จะเหลือเงินที่ต้องผ่อนชำระน้อยลง และจำนวนปีที่ผ่อนชำระมีผลต่อดอกเบี้ยรวมที่ต้องจ่าย ยกเว้นในบางสินเชื่อจะมีการทำโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% ซึ่งเท่ากับว่าผู้กู้ไม่ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยแต่อย่างใดผ่อนชำระเพียงค่ารถเท่านั้น แต่ในกรณีนี้สินเชื่อมักจะให้กู้ด้วยจำนวนปีที่น้อย เช่น 2-3 ปีซึ่งค่างวดก็จะมากตามไปด้วย แต่ถ้าผู้กู้มีศักยภาพมากพอก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเช่นกัน

ในกรณีของการรีไฟแนนซ์รถยนต์ บริษัทสินเชื่อจะพิจารณาปล่อยสินเชื่อตามศักยภาพรายรับของผู้กู้ โดยดูจากเอกสารหลักฐานรายได้ที่มีและต้องตรวจสอบได้ ดังที่กล่าวข้างต้นว่าการจ่ายค่างวดของการรีไฟแนนซ์จะเป็นแบบลดต้นลดดอก คือทางบริษัทสินเชื่อจะมีการระบุค่างวดไว้ตั้งแตกแรกแล้ว ผู้กู้สามารถเลือกจ่ายเท่ากับที่แจ้งหรือมากกว่าก็ได้ โดยถ้าจ่ายเกินเงินที่เกินก็จะถูกนำมาลดต้น ทำให้ดอกเบี้ยลดลงไปด้วยเช่นกัน เกณฑ์การเลือกบริษัทสินเชื่อสำหรับรีไฟแนนซ์คือ ดอกเบี้ยต่ำเป็นอันดับแรก ส่วนจำนวนปีที่ผ่อนชำระส่วนมากแล้วจะไม่แตกต่างกันในแต่ละบริษัทสินเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *