Categories
ประกันชีวิต

ข้อดี – ข้อเสีย ประกันชีวิต ย่อมาแล้วห้ามพลาดนะจ๊ะทุกคน !

ปัจจุบันประกันชีวิตมีหลายรูปแบบ มีทั้งการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต ระยะสั้น ระยะยาว มีความคุ้มครองในแบบต่างๆที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น มีการขายประกันผ่านช่องทางต่างๆที่สะดวกขึ้นทั้งผ่านโบรกเกอร์ และตัวแทนที่เชื่อถือได้เช่น ธนาคาร แต่หลายๆคนยังคิดไม่ตกว่าจะทำประกันชีวิตดีไหม ทำแล้วคุ้มค่าหรือเปล่า